Categorie: Risicobeheer

De voordelen van een goed opgesteld Arbobeleid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers op de werkvloer. Van de werkgever wordt een enorme inspanning verwacht om een deugdelijk arbobeleid te voeren. Een goed beleid leidt immers tot een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. In de praktijk merken wij echter dat werkgevers veelal moeite hebben met het vinden van hun weg…

Het belang van risico-inventarisatie

Ondernemen is een mooi vak, doch brengt het ook risico’s met zich mee. Als u pech heeft, kan één gebeurtenis – zoals een brand of aansprakelijkheidsclaim – zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Wat doet u als u zoiets overkomt? Hebt u een plan B? Hebt u al eens stilgestaan bij intensief risicomanagement? En daarmee doelen we niet alleen…
cybercrimeverzekeringen

Het verzekeren van digitale schade – Cyberverzekeringen

De wereld verandert, de techniek achter “ondernemen” evolueert snel en steeds meer bedrijven richten zich op online business. Bedrijven gaan digitaal en veel werkzaamheden vinden plaats op het wereldwijde web. Dat neemt met zich mee dat bedrijfsschade niet langer uit bijvoorbeeld alleen materiële schade kan bestaan, een ondernemer kan immers ook te maken krijgen met digitale schade.

De AOV verzekering

Als werknemers in loondienst te maken krijgen met ziekte, hoeven zij zich – in beginsel – niet zoveel zorgen te maken. De werkgever is immers (in ieder geval bij een vast dienstverband) verplicht het loon van de werknemer voor maximaal twee jaar door te betalen. Bij zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) ligt dit uiteraard anders. Als deze categorie arbeiders uitvallen, is…