Categorie: Ondernemingsrecht

  • Home
  • Ondernemingsrecht

Het belang van een personeelshandboek

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

Loondoorbetalingsplicht bij thuisquarantaine na vakantie

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

De privacy van een werknemer bij ziekmelding

Voor werkgevers gelden er bepaalde strikte regels voor het (onder)vragen van werknemers naar de ziekte bij een ziekmelding. Veelal geeft de werknemer zelf aan wat hem mankeert en wat de prognose is van het ziekteverzuim. Maar wat nu als die werknemer dat niet doet? Wat mag je als werkgever dan eigenlijk juist wél en wat absoluut niet vragen. De Autoriteit…

Het belang van een goede rittenadministratie

Wanneer je een eigen bedrijf hebt en een auto noodzakelijk is om je werkzaamheden uit te voeren, of wanneer je deze voor je werknemer(s) ter beschikking wilt of dient te stellen, kun je er voor kiezen om deze puur zakelijk te (laten) gebruiken of om deze ook voor privé doeleinden te gebruiken.

Afschaffing Var: Wat zijn de gevolgen?

Op 1 mei 2016 hebben we afscheid genomen van de VAR voor ZZP-ers en is de nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsverhoudingen) volledig in werking getreden. De wet DBA houdt kortweg in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers hun arbeidsrelatie gezamenlijk in zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ moeten vastleggen om zo zekerheid te verschaffen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking, alsmede…