Het belang van risico-inventarisatie

Ondernemen is een mooi vak, doch brengt het ook risico’s met zich mee. Als u pech heeft, kan één gebeurtenis – zoals een brand of aansprakelijkheidsclaim – zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Wat doet u als u zoiets overkomt? Hebt u een plan B? Hebt u al eens stilgestaan bij intensief risicomanagement? En daarmee doelen we niet alleen op het afsluiten van een verzekering. Risicobeheer behelst namelijk veel meer facetten. Het in kaart brengen van risico’s is in ieder geval een belangrijk onderdeel van ondernemen. Op die manier kunt u namelijk bepalen welke perikelen dienen te worden ingedamd, voorkomen, genomen of verzekerd. Dit artikel zal u voorzien van meer informatie, inzake het grip krijgen en houden op bedrijfsrisico’s.

Risicoanalyse en beheersing

Vooraleer u grip kan krijgen op uw risico’s, moeten deze eerst in kaart worden gebracht. Hierbij is het van belang dat uw onderneming nauwkeurig onder de loep wordt genomen. Van bedrijfsmiddelen, tot personeel en het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Ook moet worden gekeken naar de bedrijfsdoelstellingen, managementorganisatie en financiën. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, en al deze mogelijke perikelen moeten voldoende worden geïdentificeerd.

Reacties

Nadat de risico’s zijn benoemd, bestaan er in principe vier reacties die men kan toepassen op de mogelijke valkuilen:

  • Het vermijden van deze risico’s
  • Het overdragen van deze risico’s
  • Het beheersen en/of verminderen van deze risico’s
  • Het accepteren van de aanwezige risico’s

Risicoanalyse

Iedere reactie moet zorgvuldig worden afgewogen: volstaat het huidige beleid met betrekking tot het risico, kan eventuele financiële schade worden gedragen of kan dit beter worden afgedekt door middel van een verzekering of middels overdracht aan een derde? Van deze afweging moet een diepgaande analyse worden opgemaakt. Op die manier krijgt u als ondernemer duidelijk inzicht in wat de risico’s zijn en hoe u deze kunt ondervangen.

Maatregelen en monitoring

Nadat de risico’s zijn geanalyseerd én bekend is hoe deze kunnen worden ingeperkt dan wel ondervangen, is het tijd om specifieke maatregelen te nemen zoals het afsluiten van de benodigde verzekeringen. Belangrijk te benoemen is dat dit een continu proces is. Bedrijfssituaties (en dus risico’s) veranderen telkens weer, denk bijvoorbeeld aan de gevolgen die de coronapandemie voor u als ondernemer heeft teweeggebracht. Daarom is het belangrijk dat u de vinger aan de pols houdt. Laat uw risico’s dus met regelmaat in kaart brengen, zodat uw bedrijfsrisico’s altijd op de meest optimale wijze worden beheerd.

Raedshuys Risicobeheer

Het analyseren van risico’s en nemen van de juiste maatregelen is een zeer specifieke aangelegenheid. Hierbij kan Raedshuys Risicobeheer u van dienst zijn. Onze collega’s kunnen u voorzien van een uitgebreide uiteenzetting van de gevaren die binnen uw bedrijfsvoering op de loer liggen. Op die manier ontvangt u dus deugdelijk advies op maat!
Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs