De AOV verzekering

Het vangnet voor ZZP’ers bij arbeidsongeschiktheid

Als werknemers in loondienst te maken krijgen met ziekte, hoeven zij zich – in beginsel – niet zoveel zorgen te maken. De werkgever is immers (in ieder geval bij een vast dienstverband) verplicht het loon van de werknemer voor maximaal twee jaar door te betalen. Bij zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) ligt dit uiteraard anders. Als deze categorie arbeiders uitvallen, is er niemand die hun salaris betaalt. Dat betekent een direct inkomstenverlies, hetgeen op den duur natuurlijk grote gevolgen kan hebben.

Daarom is de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) in het leven geroepen. Deze verzekering beschermt het inkomen van de ZZP’er op het moment dat hij of zij niet kan werken door ziekte of bijvoorbeeld een ongeval. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn adviesgevoelig. Dat wil zeggen dat wij u adviseren bij het tot stand komen, maar ook begeleiden mocht er onverhoopt schade ontstaan (arbeidsongeschikt worden). Vooraf zullen wij met u bespreken hoe wij onze dienstverlening zullen vormgeven.

Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze collega’s van Risicobeheer.

info@raedshuys | 088-700 7350 | Parallelweg 2B (6411 ND) Heerlen

Gerelateerde blogs