Categorie: Arbeidsrecht

De voordelen van een goed opgesteld Arbobeleid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers op de werkvloer. Van de werkgever wordt een enorme inspanning verwacht om een deugdelijk arbobeleid te voeren. Een goed beleid leidt immers tot een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. In de praktijk merken wij echter dat werkgevers veelal moeite hebben met het vinden van hun weg…

Het belang van een personeelshandboek

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

Loondoorbetalingsplicht bij thuisquarantaine na vakantie

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

De payroll constructie onder de WAB

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel.

De oproepkrachten onder de wet arbeidsmarkt in balans

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel. Deze maand zullen maar liefst twee nieuwsbrieven worden gewijd aan dit onderwerp. Deel één zal dieper ingaan op de wijzigingen binnen de…

Het ontslag op staande voet

Soms krijgen werkgevers te maken met werknemers die het zó bont maken, dat een ontslag op staande voet de enige uitweg lijkt. Voor veel werkgevers is echter niet duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen, hetgeen wél van aanzienlijk belang is. De wetgever heeft namelijk strenge eisen gesteld aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er is in dat geval immers…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De inkt van de Wet werk en zekerheid (2015) is nog niet droog, of de regering heeft alweer nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving gecreëerd. Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen, hetgeen wederom drastische veranderingen met zich meebrengt voor werkgevers en werknemers.

De privacy van een werknemer bij ziekmelding

Voor werkgevers gelden er bepaalde strikte regels voor het (onder)vragen van werknemers naar de ziekte bij een ziekmelding. Veelal geeft de werknemer zelf aan wat hem mankeert en wat de prognose is van het ziekteverzuim. Maar wat nu als die werknemer dat niet doet? Wat mag je als werkgever dan eigenlijk juist wél en wat absoluut niet vragen. De Autoriteit…