Risicobeheer

Ondernemen met zekerheid

Raedshuys
Risicobeheer

Wat verstaat men onder risicobeheer? Risico’s beheersen betekent immers niet automatisch “verzekeringen afsluiten”. Integendeel, dit ondernemersaspect behelst veel meer facetten.

Enerzijds gaat het over het in kaart brengen van kansen en risico’s en het nemen van passende preventiemaatregelen. Anderzijds gaat het over voorbereid zijn op calamiteiten en het afnemen van verzekeringen, zodat de schade beperkt blijft als er zich wat voordoet.

“Ondernemers zijn vaak druk met hun onderneming: ze willen hun klanten tevreden houden en hebben daarnaast financiële doelstellingen. Dat vraagt 99 procent van hun tijd, bovendien weet een ondernemer niet altijd wat er op hem afkomt.

Een adviseur zoals ik brengt de volledige situatie in kaart. Daarbij probeer ik de aandachtspunten aan te kaarten, en samen met de ondernemer te bekijken welke doelgerichte handelingen moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van mijn analyse”.

Risicomanagement

Waarom risicomanagement?

Ondernemen is prachtig, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Als u pech heeft, kan één gebeurtenis − zoals een brand of aansprakelijkheidsclaim − zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Wat doet u als zoiets u overkomt? Hebt u een plan B? Hebt u al eens stil gestaan bij intensief risicomanagement?

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw risico’s, zodat u kunt bepalen welke perikelen worden ingedamd, voorkomen, genomen of verzekerd. Dergelijke risico’s zijn immers essentieel voor de toekomst van uw bedrijf. Een van onze gecertificeerde risicomanagers kan hierbij helpen. Wij houden grip op uw risico’s door middel van een drie-stappenplan.

Risicomanagement op maat

Een van onze adviseurs oriënteert zich op uw onderneming en branche en verzamelt daarbij informatie die van belang kan zijn. Hij bezoekt uw bedrijf voor een risico-inventarisatie en stelt u vragen over uw bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, personeel en uw bedrijfsactiviteiten. Om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf, vraagt hij ook naar uw bedrijfsdoelstellingen, managementorganisatie en financiën. Na het identificeren en analyseren van de risico’s kan de risicomanager in regel kiezen uit vier reacties:

– Vermijden van risico’s
– Overdragen van risico’s
– Beheersen/verminderen van risico’s
– Accepteren van risico’s

De risicomanager zal voor elk risico een goed onderbouwde keuze moeten maken. Volstaat uw huidige beleid, is eventuele financiële schade te dragen of kan een risico worden afgedekt met een verzekering of worden overgedragen aan een derde? De risicomanager zal hier een uitgebreide analyse van opmaken.

Vervolgens ontvangt u een rapportage van de risicoanalyse en een advies op maat, tezamen met praktische tips, tricks en aanbevelingen. Samen met uw adviseur zal worden besproken hoe u met de risico’s kan omgaan. Sommige risico’s kunt u nemen, andere kunt u beperken met preventiemaatregelen.

Aan de hand van de risicoanalyse en het advies bepaalt u zelf welke maatregelen u effectief zal nemen. Risicomanagement is meestal niet eenmalig. Uw adviseur houdt een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat uw risico-inventarisatie actueel blijft. Zo blijft u grip houden op uw bedrijfsrisico’s. Risicomanagement is immers per definitie een continu proces, het risicoprofiel van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig.

Spreekt deze wijze van bedrijfsrisico’s beheren u aan? Bel ons gerust eens, of kom geheel vrijblijvend langs bij een van onze vestigingen.

Schadeverzekeringen

Sommige risico’s zijn beheersbaar, andere risico’s kunnen worden geaccepteerd. Een heel groot deel dient echter te worden gedekt door bijvoorbeeld verzekeringen die de financiële bedreigingen kunnen ondervangen. Denk dan aan verzekeringen voor:

Neem vooral contact met ons op om deze risico’s – waar nodig – in te dammen, door samen met de risicomanager op zoek te gaan naar de meest passende verzekering.

Downloads

U kunt hier de volgende schadeformulieren en dienstverleningsdocumenten downloaden:

Ook op zoek naar meer zekerheid?

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op

Bel ons:

+31 (0)88 700 73 00

Mail ons:

info@raedshuys.nl

Onze vestigingen:

Vestiging Heerlen:

Parallelweg 2B, 6411ND, Heerlen

Vestiging Simpelveld:

Kloosterstraat 37, 6369 AB, Simpelveld

Postadres:

Postbus 21007, 6369 ZG Simpelveld