Schadevrije jaren: hoe zit het ook alweer?

Onze adviseurs die zich bezighouden met motorrijtuigverzekeringen krijgen veelvuldig vragen over schadevrije jaren. Wanneer worden deze opgebouwd en wanneer valt men terug, maar ook bij de aanschaf van een nieuwe auto die verzekerd moet worden bestaat er vaak onduidelijkheid over de schadevrije jaren. Tijd voor een verduidelijking!

Wat zijn schadevrije jaren?

Een schadevrij jaar, is een jaar waarin je geen schade claimt bij de verzekeraar. Schadevrije jaren kunnen leiden tot korting op de verzekeringspremie die per maand betaald moet worden. Het aantal schadevrije jaren dat iemand op zijn naam heeft staan, wordt door verzekeraars bijgehouden in een database genaamd ‘Roy Data’. Op die manier hebben alle verzekeraars meteen toegang tot informatie over uw schadevrije jaren en kunnen zij op basis daarvan een premieberekening maken. U hoeft deze jaren dus niet zelf bij te houden of door te geven bij een wijzing van de verzekeraar.

Opbouw en verlies van schadevrije jaren

Iedereen die een autoverzekering heeft afgesloten, bouwt gedurende de looptijd daarvan automatisch schadevrije jaren op. Dit voor de periode waarin u geen schade claimt bij uw verzekeraar.

U verliest schadevrije jaren wanneer er wel schade geclaimd wordt bij uw verzekeraar. Dit heeft tot gevolg dat er meer premie betaald zal moeten worden. Met het vervallen van schadevrije jaren, vervalt ook de korting op de maandpremie. Het kan zelfs zo zijn dat er negatief aantal schadevrije jaren ontstaat zodra een claim wordt ingediend, bijvoorbeeld wanneer er nog niet veel schadevrije jaren opgebouwd zijn. Met deze wetenschap in het achterhoofd wordt wel eens geadviseerd om relatief kleine schades voor eigen rekening te nemen in plaats van deze te claimen bij de motorijtuigverzekeraar.

Op die manier worden de schadevrije jaren behouden zonder in tredes terug te vallen en meer premie te moeten betalen.

Er zijn overigens ook uitzonderingssituaties waarin er wel schade is, maar geen schadevrije jaren verloren gaan. Denk daarbij aan diefstal van de auto, inbraak in de auto, brandschade, ruitschade of stormschade. Indien de schade volledig op een andere partij verhaald kan worden, blijft het aantal schadevrije jaren gelijk.

Schadevrije jaren overnemen

Er zijn diverse omstandigheden denkbaar waarin overdracht van schadevrije jaren een rol kan spelen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of in geval van overlijden. Ook op andere momenten kan het zo zijn dat iemand zijn schadevrije jaren aan een ander wil overdragen. Dat kan door middel van een afstandsverklaring. Degene die zijn schadevrije jaren overdraagt is deze dan kwijt. Vaak geldt er in dit geval wel dat degene aan wie de schadevrije jaren overgedragen worden, reeds bij de verzekeraar bekend moet zijn, bijvoorbeeld als regelmatige bestuurder van de auto.

En bij een tweede auto?

Schadevrije jaren worden per auto opgebouwd en zijn dus niet gekoppeld aan een persoon. Wanneer er een tweede auto aangeschaft wordt, begint het aantal schadevrije jaren in de meeste gevallen bij 0. Per auto worden er dus schadevrije jaren opgebouwd. Andersom bekeken, als er schade geclaimd wordt op de ene auto, dan heeft dat geen invloed op de schadevrije jaren van de andere auto.

Wanneer de eerste auto echter weggedaan wordt en daar een andere auto voor in de plaats komt, dan gaan de opgebouwde schadevrije jaren wel over op deze nieuwe auto.

Geldigheidsduur van schadevrije jaren

Na het beëindigen van de motorrijtuigverzekering blijven de opgebouwde schadevrije jaren nog een bepaalde periode geldig. Bij de meeste verzekeraars is dit 1 jaar, maar er zijn ook uitzonderingen waarbij de opgebouwde jaren langer blijven staan.

Na het verstrijken van deze termijn vervallen de schadevrije jaren. Dat betekent dat u, wanneer u bijvoorbeeld na 6 jaar weer een autoverzekering afsluit, weer opnieuw begint met het opbouwen van schadevrije jaren. Dat betekent ook dat u niet langer premievoordelen kunt genieten, nu deze samen met de schadevrije jaren vervallen.

Wij beantwoorden uw vragen graag, neemt u gerust contact met ons op!

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs