HRM

Ondernemen met zekerheid

Raedshuys
Human Resources Management

Human Resource Management is een ongelofelijk breed begrip met veel verschillende takken. De term wordt in een adem genoemd met personeelsbeleid, strategisch management of personeelszaken. Door middel van een juist personeelsbeleid en passende begeleiding, kunnen werknemers hun potentie en vaardigheden nóg beter ontwikkelen, hetgeen ook weer zorgt voor betere prestaties binnen uw bedrijf. Nog meer reden om hier tijd in te investeren!

Het interessante aan HRM is dat deze branche telkens aan wijzigingen onderhevig is. Het is dus van belang dat u alsmede uw bedrijf meegroeit met deze veranderingen. De andere kant van de medaille is dat dit tevens een grote valkuil is voor ondernemingen. Nu u zich vooral wil richten op de voornaamste ondernemingsactiviteiten van uw bedrijf, gebeurt het nog wel eens dat het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten die op werkvloer worden toegepast onder in een la belanden en verstoffen. Dit terwijl uw personeel een van de belangrijkste activa vormt. Daarom is het zo belangrijk om uw aanpak up to date te houden en regelmatig te sparren over het optimaliseren en verbeteren van uw HRM beleid.

Een van de belangrijkste onderwerpen binnen HRM is Verzuim & Inkomen. Iedere werkgever wil immers zijn verzuimcijfers zo laag mogelijk houden. Intensieve begeleiding en helder advies bij het kiezen van uw verzuimverzekering of Arbodienst is in die zin geen overbodigheid. Ook daarbij kan Raedshuys u helpen!

Verzuim & inkomen

inkomsten-13

Uw werknemers zijn geen machines, als ondernemer kunt u te maken krijgen met verzuim en soms ingewikkelde vragen omtrent inkomen. Tel daarbij op dat het socialezekerheidsstelsel in een rap tempo wijzigt, waarbij nieuwe wetgeving vaak complex en onoverzichtelijk is. Veel ondernemers schakelen daarom een adviseur in bij het tackelen van dit soort beproevingen. De vragen die veelal door u als ondernemer worden gesteld zijn:

Talent is schaars. Daarom is het cruciaal dat organisaties investeren in goed werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. Toch leert de praktijk dat werkgevers, HR-professionals en financials moeite hebben met thema’s als verzuim en inkomen. Raedshuys kan u óók bijstaan in dit soort vraagstukken. We benaderen de onderwerpen van verschillende kanten, maar het accent ligt op de juridische en financiële aspecten. De juridische facetten van verzuim en inkomen worden getackeld door onze bedrijfsjuristen, zij helpen u bijvoorbeeld met het controleren van verzuimreglementen. De financiële aspecten worden door onze inkomensspecialisten behandeld, denk dan aan het analyseren van verzuimoplossingen. Daarnaast mogen wij bemiddelen voor een groot aantal verzekeraars, hierdoor kunnen wij een brede benchmark analyse uitvoeren. Dit resulteert vaak in flinke premievoordelen!

Naast het bijhouden en monitoren van verzuim, zijn werkgevers verplicht zich te verzekeren voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Ze dragen daarvoor premies af aan de Belastingdienst en zijn verzekerd bij het UWV. Het is echter ook mogelijk ervoor te kiezen om zelf risico’s te dragen en eigen risicodrager (ERD) te worden. Hiervoor zijn verzekeringsoplossingen mogelijk bij verzekeraars. Dit kan gunstig zijn voor bijvoorbeeld de hoogte van de premies. Eigenrisicodragers betalen namelijk geen premies aan de Belastingdienst omdat ze zelf de kosten dragen voor WGA- of Ziektewetuitkeringen van (oud-) werknemers. Daarnaast helpen de betreffende verzekeraars de werkgevers intensief bij het begeleiden van zieke- of arbeidsongeschikte medewerkers. Naast de verschillen in premie kleven er natuurlijk ook vóór- en nadelen aan het eigenrisicodragerschap. Raedshuys maakt voor u een analyse waaruit duidelijk de premieverschillen blijken, maar we staan ook stil bij de vóór- en nadelen tussen verzekeren via de verzekeringsmaatschappijen als eigenrisicodrager of het UWV. Hiermee brengen wij u in de positie om een weloverwogen keuze te maken voor deze doorgaans complexe materie.

Welke verzekeringsoplossing u ook kiest, het voorkomt natuurlijk niet dat u van zieke medewerkers gevrijwaard blijft. Op het moment dat dit zich voordoet, zal de drukte en de werkvoorraad alleen maar toenemen en moet u zich ook nog gaan bezighouden met ingewikkelde re-integratie dossiers. Ook dan kunt u op onze ondersteuning rekenen. Daarvoor kunt u gebruik maken van ons Raedshuys Verzuim Abonnement!

Verzuim Abonnement

Net zoals bij ons Juridisch Ontzorgt Abonnement, kunt u ook gebruik maken van ons Verzuim Abonnement waarbij we ons met name focussen op het HRM aspect van uw onderneming.

Er zijn diverse redenen om te kiezen voor ons Verzuim abonnement:

Bent u als werkgever op de hoogte van de (inhoud van de) geldende cao’s en is/zijn de door u gehanteerde arbeidsovereenkomst(en) wel juridisch juist geformuleerd? Onze juristen bekijken uw overeenkomst(en), bespreken ze met u en passen ze desgewenst, tegen een gereduceerd uurtarief van € 130,- voor u aan. Ook kunnen, tegen een speciaal tarief, nieuwe arbeidsovereenkomsten voor u worden opgesteld.

Binnen uw abonnement heeft u recht op onbeperkt arbeid gerelateerd telefonisch juridisch advies. Mocht zich onverhoopt een juridisch geschil voordoen, dan heeft u recht op juridische bijstand tegen een gereduceerd uurtarief van € 130,- per uur inclusief kantoorkosten exclusief btw.

Vaak is het verzuimprotocol een ondergeschoven kindje in arbeidsovereenkomsten. Dit vormt echter juist de basis om grip te krijgen en te houden op uw verzuim. Daarom is het wenselijk dat dit protocol in zorgvuldig gekozen bewoordingen en juridisch juist wordt opgesteld en naadloos aansluit op de arbeidsovereenkomst en eventuele verzekeringen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Veel werkgevers weten niet dat loonschade vaak kan worden verhaald. Onze juristen informeren u hier graag over en pakken loonschadezaken adequaat en vakkundig op.

Verzuim kost veel geld, iets waar u als werkgever vaak geen weet van heeft. Daarom kijken wij, samen met u, jaarlijks naar het verzuim en wat de verzuimkosten zijn geweest binnen uw bedrijf en hoe dit (nog) beter kan worden aangepakt.

Wij voeren, in nauwe samenwerking met uw salarisadministratie, voor u de personeelsadministratie ten behoeve van verzuimoplossingen.

Van veel uitvoeringsinstanties (het UWV, verzekeraars, enz.) ontvangt u informatie, welke wij voor u doorlichten en – indien noodzakelijk – laten corrigeren.

Ook op zoek naar meer zekerheid?

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op

Bel ons:

+31 (0)88 700 73 00

Mail ons:

info@raedshuys.nl

Onze vestigingen:

Vestiging Heerlen:

Parallelweg 2B, 6411ND, Heerlen

Vestiging Simpelveld:

Kloosterstraat 37, 6369 AB, Simpelveld

Postadres:

Postbus 21007, 6369 ZG Simpelveld