Categorie: Privaatrecht

Beoordelingsgesprekken

Het is weer het einde van het jaar en dan komen traditiegetrouw –naast de kerstboom en nieuwjaarwensen – ook de beoordelingsgesprekken weer om de hoek kijken. Het belang hiervan strekt verder dan de enkele vastlegging van een al dan niet toe te kennen salarisverhoging. Beoordelingsgesprekken zijn namelijk ook een belangrijke vastlegging van het functioneren van de werknemer en wat er…

De voordelen van een goed opgesteld Arbobeleid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers op de werkvloer. Van de werkgever wordt een enorme inspanning verwacht om een deugdelijk arbobeleid te voeren. Een goed beleid leidt immers tot een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. In de praktijk merken wij echter dat werkgevers veelal moeite hebben met het vinden van hun weg…
De derde dinsdag in september, prinsjesdag, Belastingplan 2022

De derde dinsdag in september: Prinsjesdag

Iedere derde dinsdag in september maakt de regering haar beleid voor het komende jaar bekend. Ingrijpende wijzigingen zijn dit jaar uitgebleven, vanwege het feit dat we momenteel te maken hebben met een demissionair kabinet. Dat betekent echter niet dat de medegedeelde aanpassingen niet van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering! Daarom zetten wij de voornaamste veranderingen voor u op een…

Het belang van een personeelshandboek

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

Loondoorbetalingsplicht bij thuisquarantaine na vakantie

Afspraken tussen werkgever en werknemer worden in eerste instantie vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Menigmaal wordt daarin verwezen naar nadere (gedrags-)regels die opgenomen zijn in het ‘personeelshandboek’ en/of ‘bedrijfsreglement’. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de werkgevers geen uitgebreidere regels met de werknemer heeft afgesproken en dat het belang hiervan sterk onderschat wordt. Tijd voor een wake-up call!

Huurprijsvermindering vanwege de coronacrisis

Waar Covid-19 zich begin 2020 als een ver-van-mijn-bed-show manifesteerde, kan thans niemand onder deze Coronacrisis uit. Dit met alle gevolgen van dien, niet in de laatste plaats de huurpenningen die maandelijks voldaan dienen te worden. Bij gemis aan inkomsten vanwege de ‘lockdown’ is deze betaalplicht voor veel ondernemers inmiddels zeer problematisch.

De payroll constructie onder de WAB

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel.

De oproepkrachten onder de wet arbeidsmarkt in balans

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel. Deze maand zullen maar liefst twee nieuwsbrieven worden gewijd aan dit onderwerp. Deel één zal dieper ingaan op de wijzigingen binnen de…