Categorie: Privacyrecht

Privacyverklaringen: hun doel en werkwijze

Steeds meer persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Deze bevinden zich dus ergens op het wereldwijde web. Bedrijven moeten daarom zorgdragen voor het beschermen van deze vaak gevoelige gegevens, door de juiste passende en technische maatregelen te nemen. Bovendien moet de betrokkene daar correct over worden geïnformeerd, en daar ziet de privacyverklaring op toe.