Einde tijdelijke huurcontracten

Vanaf 2016 is het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten voor maximaal 2 (zelfstandige woonruimte) of 5 jaar (onzelfstandige woonruimte), waarbij er nog geen sprake is van huurbescherming. Van deze mogelijkheid is door verhuurders gretig gebruik gemaakt, zo zeer zelfs, dat er nu besloten is ermee te stoppen.

Tijdelijke huurovereenkomst vanaf 2016

De bedoeling van de Wet doorstroming huurmarkt was om de doorstroming te bevorderen en het aantal huurwoningen te vergroten. Er zou meer flexibiliteit komen.

Deze flexibiliteit is echter met name ten koste gegaan van de huurders, aangezien verhuurders in veel gevallen de tijdelijke huur niet verlengen. Zij zien hun kans schoon om bij nieuwe huurders een nieuwe, veelal hogere huur, af te spreken. Daardoor moeten veel huurders telkens weer opnieuw op zoek naar andere woonruimte. Dat was niet de bedoeling van deze wet.

Wet vaste huurcontracten

Vandaar dat vanuit Kamerleden uit de Tweede Kamer een initiatiefwet is ingebracht om van vaste huurcontracten weer de norm te maken. In bepaalde gevallen blijft het mogelijk om nog tijdelijke contracten af te sluiten, maar het uitgangspunt moet zijn: vaste contracten.

Nadat de Tweede Kamer al akkoord was gegaan, heeft in november 2023 ook de Eerste Kamer ingestemd met deze nieuwe wet. Daardoor is het niet meer mogelijk om tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 2 of 5 jaar te sluiten.

Alleen nog opzeggen met een opzegverbod

Na inwerkingtreding van de wet (waarschijnlijk per 1 juli 2024) kan de verhuurder alleen nog vaste huurcontracten sluiten. Als hij dan wil opzeggen, heeft hij een wettelijke opzeggrond nodig.

Deze opzeggronden worden iets uitgebreid. Zo komt er een extra mogelijkheid bij om beroep te doen op dringend eigen gebruik en kan de verhuurder de woning tijdelijk verhuren in het geval hij /zij gaat samenwonen (proefsamenwonen).

Tijdelijke verhuur helemaal voorbij?

Is dan de mogelijkheid om tijdelijk te verhuren helemaal voorbij? Dat niet. Zo kan alsnog in de onderstaande situaties een tijdelijke huurovereenkomst worden aangeboden:

  • Proefsamenwonen à Als de verhuurder wil gaan samenwonen, maar zijn eigen woning nog niet durft te verkopen, mag hij het pand tijdelijk verhuren. De huur mag dan worden opgezegd als de relatie wordt verbroken of de verhuurder alsnog zijn woning wil verkopen.
  • Woning later nodig voor familielid à In een huurcontract mag opgenomen dat de huur wordt opgezegd als de woning na een bepaalde periode nodig is voor een kind of ouder (eerstegraads bloedverwant). Er gaat wel een toets door de rechter aan vooraf: die bepaalt of het belang van de bloedverwant zwaarder weegt dan die van de huurder.
  • Doelgroepcontract à De huidige wetgeving om tijdelijke contracten voor specifieke woningtypen en doelgroepen toe te staan blijft zo. Die doelgroepen zijn studenten, jongeren, rolstoelgebruikers e.d. en grote gezinnen.
  • Tijdelijke verhuur ivm verblijf in het buitenland à Wie tijdelijk in het buitenland gaat studeren of werken mag zijn woning tijdelijk verhuren. Dat heet de ‘diplomatenclausule’.
  • Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet à In bepaalde gevallen mag een leegstaande woning tijdelijk verhuurd worden in afwachting van sloop op verkoop. Hiervoor is dan wel een vergunning van de gemeente vereist.

Hoe zit het met bestaande contracten?

De ingangsdatum van de Wet vaste huurcontracten is nog niet bekend. Maar wanneer deze van kracht wordt, geldt deze alleen voor nieuwe huurcontracten. Tot die tijd is het nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten voor maximaal 2 jaar (bij zelfstandige woonruimte) of maximaal 5 jaar (bij onzelfstandige woonruimte).

Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs