Categorie: De Raedsstukken

Beoordelingsgesprekken

Het is weer het einde van het jaar en dan komen traditiegetrouw –naast de kerstboom en nieuwjaarwensen – ook de beoordelingsgesprekken weer om de hoek kijken. Het belang hiervan strekt verder dan de enkele vastlegging van een al dan niet toe te kennen salarisverhoging. Beoordelingsgesprekken zijn namelijk ook een belangrijke vastlegging van het functioneren van de werknemer en wat er…

Het belang van risico-inventarisatie

Ondernemen is een mooi vak, doch brengt het ook risico’s met zich mee. Als u pech heeft, kan één gebeurtenis – zoals een brand of aansprakelijkheidsclaim – zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Wat doet u als u zoiets overkomt? Hebt u een plan B? Hebt u al eens stilgestaan bij intensief risicomanagement? En daarmee doelen we niet alleen…
procederen-of-schikken

Procederen of schikken?

Dit adagium klinkt iedere jurist en advocaat bekend in de oren, maar blijkt voor ondernemers vaak veel onduidelijkheid met zich mee te brengen. Daarom informeren wij u middels deze nieuwsbrief over de kosten waar u mee te maken kunt krijgen als een geschil door een rechter beslecht moet worden. Het alternatief is het beproeven van een schikking tussen partijen, hetgeen…