De derde dinsdag in september, prinsjesdag, Belastingplan 2022

Prinsjesdag: alle wijzigingen voor u op een rij 

Iedere derde dinsdag in september, op Prinsjesdag, maakt de regering haar beleid voor het komende jaar bekend. Ingrijpende wijzigingen zijn dit jaar uitgebleven, vanwege het feit dat we momenteel te maken hebben met een demissionair kabinet. Dat betekent echter niet dat de medegedeelde aanpassingen niet van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering! Daarom zetten wij de voornaamste veranderingen voor u op een rijtje. 

HR / Administratie wijzigingen

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Door de coronapandemie is (gedeeltelijk) thuiswerken de nieuwe norm geworden. Dat heeft uiteraard invloed op de uitgavenposten van uw werknemers, denk bijvoorbeeld aan extra stookkosten. Dientengevolge staat in het Belastingplan 2022 een nieuwe gerichte vrijstelling opgenomen, namelijk een vergoeding voor thuiswerkkosten. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2,- per volledig of gedeeltelijke thuisgewerkte dag onbelast vergoeden.

Ouderschapsverlof en uitkeringen

De regering heeft medegedeeld dat werknemers die ouderschapsverlof opnemen, binnenkort een uitkering kunnen aanvragen bij het UWV. De duur van deze uitkering is in principe negen weken. Dat is gunstig voor uw werknemers, hiervoor was dit type verlof namelijk in beginsel onbetaald. De uitkering is beperkt tot een bedrag van 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon.

Arbomaatregelen thuiswerkers

Voor wat betreft de resterende thuiswerkers, wil de regering door middel van een meerjarenplan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden onder de aandacht brengen, bij zowel werknemers als werkgevers. Als werkgever is het daarom van belang een goede risico-inventarisatie en evaluatie te houden (RI&E). Indien u hier vragen over heeft, schroom dan niet om onze medewerkers van Risicobeheer te contacteren.

CAO Loonstijging

Het CBP gaat er vanuit dat de cao lonen gaan stijgen. Deze stijging wordt begroot op 2,2% in 2022. Voor u als werkgever is het daarom van belang om de wijzigingen van de cao – die doorgaans op 1 januari en 1 juli plaatsvinden – goed in de gaten te houden, opdat uw loonadministratie in orde blijft.

Fiscale wijzigingen

Aanpassing Wet OB

De Wet OB, oftewel de Wet Omzetbelasting, gaat wijzigen. In het Belastingpakket van 2022 worden veranderingen doorgevoerd die het voor ondernemers makkelijker moet maken om belastingaangifte te doen. Dan gaat het vooral om de aangifte waarbij ondernemers gebruik maken van bijzondere regelingen, zoals de Unieregeling en/of de Invoerregeling.

Wijziging eerste schijf inkomstenbelasting

De bovengrens van de eerste schijf van de inkomstenbelasting bedraagt al jaren € 68.507,-. Deze grens gaat daarentegen wijzigen, naar
€ 69.398,-. De verwachting luidt daarom dat de belastingbetaler 37,07% belasting zal moeten betalen, in plaats van 37,10%. Over het inkomen daarboven dienen werknemers 49,50% belasting af te dragen. Vergeet dit dus niet te wijzigen in uw salarisadministratie.

Ondanks dat het demissionair kabinet geen drastische besluiten mag nemen, gaat er toch een hoop veranderen in 2022. Wij raden u daarom aan tijdig advies in te winnen. Schroom niet om ons te contacteren, als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs