De transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie die de werkgever verschuldigd is zodra hij een werknemer ontslaat. De werknemer kan deze compensatie gebruiken om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding in het arbeidsrecht geïntroduceerd. Dit werd de waardige vervanger van de ontslagvergoeding, die voorheen gold. De werkgever was een transitievergoeding verschuldigd op het moment dat een werknemer langer dan twee jaar in dienst was én op initiatief van eerstgenoemde werd ontslagen. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de regelgeving omtrent de transitievergoeding wederom drastisch veranderd.

Naast het feit dat de werkgever bij het ontslaan van een werknemer een transitievergoeding verschuldigd is, dient hij deze óók te betalen als een contract niet wordt verlengd. Met andere woorden, de werknemer hoeft niet langer minimaal twee jaar in dienst te zijn om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. Sinds de invoering van de WAB heeft dus iedere werknemer die niet op eigen initiatief uit dienst gaat recht op een vergoeding.
Hebt u vragen over de transitievergoeding, of wellicht andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.
jurist@raedshuys.nl | 088-700 73 50 | Parallelweg 2B, 6411 ND, Heerlen

Hebt u vragen over de transitievergoeding, of wellicht andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.
jurist@raedshuys.nl | 088-700 73 50 | Parallelweg 2B, 6411 ND, Heerlen

Gerelateerde blogs