Beoordelingsgesprekken

Het is weer het einde van het jaar en dan komen traditiegetrouw –naast de kerstboom en nieuwjaarwensen – ook de beoordelingsgesprekken weer om de hoek kijken. Het belang hiervan strekt verder dan de enkele vastlegging van een al dan niet toe te kennen salarisverhoging. Beoordelingsgesprekken zijn namelijk ook een belangrijke vastlegging van het functioneren van de werknemer en wat er van hem of haar verwacht wordt. In deze tijden van personeelstekort moet u er natuurlijk niet aan denken om personeel te moeten ontslaan, maar toch kan die mogelijkheid zich voordoen. Op die momenten spelen beoordelingsgesprekken een belangrijke rol spelen.

Wanneer houdt u een beoordelingsgesprek?

Wanneer u niet tevreden bent over uw werknemer, is het van belang om aan dossieropbouw te doen. Daarin legt u alles vast over de werknemer, zoals de arbeidsovereenkomst en gespreksverslagen, maar dus ook de beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken worden meestal jaarlijks, aan het einde (november/december) of aan het begin (januari/februari) gevoerd, maar kunnen in feite op elk moment plaatsvinden. Belangrijk is wel de werknemer op de hoogte te stellen van het gesprek zodat hij/zij zich ook kan voorbereiden.
Het voeren van een beoordelingsgesprek moet een terugkerend ritueel worden binnen uw onderneming. Dit houdt u dus met al uw medewerkers en niet alleen met degenen waar u niet zo tevreden over bent.

Inhoud van een beoordelingsgesprek

In een beoordelingsgesprek komt uiteraard het functioneren van de werknemer aan bod. Hoe heeft de werknemer het afgelopen jaar gefunctioneerd, wat is goed gegaan, maar ook belangrijk, wat kan beter? Belangrijk is om het functioneren met concrete voorbeelden te onderbouwen, zodat het voor de werknemer ook duidelijk is waarop gedoeld wordt. Hoe is het functioneren volgens u, maar ook belangrijk is, hoe de werknemer zelf over zijn of haar eigen functioneren denkt.
In het beoordelingsgesprek kan het ook gaan over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Waar zou hij of zij zich verder in willen specialiseren en wat is daarvoor nodig: een cursus/opleiding of meer begeleiding?

Verbeteringen

Wanneer u niet tevreden bent over het functioneren doet u er goed aan om een verbeterplan op te stellen met de werknemers. Hoe wordt er gewerkt aan het verbeteren van de punten waar u nu niet tevreden over bent. Is daar bijvoorbeeld interne of externe hulp bij nodig, of meer begeleiding.
Maak ook afspraken over periodieke evaluaties en wat de consequenties zullen zijn indien het functioneren niet beter wordt. Is er dan sprake van overplaatsing naar een andere afdeling of functie, of wordt er dan zelfs aan ontslag gedacht?

Wees duidelijk en consequent

Maak voor de beoordelingsgesprekken gebruik van eenzelfde format, zo houdt u het voor uw eigen administratie overzichtelijk en zijn beoordelingsgesprekken van een aantal jaren makkelijker met elkaar te vergelijken.
En wellicht een open deur, maar geef een werknemer geen salarisverhoging bij een slechte beoordeling, behoudens een eventuele verplichte CAO-verhoging of de indexering. Een salarisverhoging bij een slechte beoordeling geeft een vertekend beeld en maakt dat de slechte beoordeling toch niet zo slecht is. U beloont de werknemer wel met die salarisverhoging.
Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs