procederen-of-schikken

Wie procedeert om een koe, legt er een op toe

Dit adagium klinkt iedere jurist en advocaat bekend in de oren, maar blijkt voor ondernemers vaak veel onduidelijkheid met zich mee te brengen. Daarom informeren wij u middels deze nieuwsbrief over de kosten waar u mee te maken kunt krijgen als een geschil door een rechter beslecht moet worden. Het alternatief is het beproeven van een schikking tussen partijen, hetgeen vaak voordeliger is. 

Welke kosten komen er kijken bij een procedure?

Allereerst brengt het in de hand nemen van een jurist of advocaat die u juridisch inhoudelijk bij staat natuurlijk kosten met zich mee. Deze tarieven kunnen erg verschillen. Wij raden u daarom aan om vooraf duidelijke afspraken te maken met uw hulpverlener. Een gerechtelijke procedure moet vervolgens ingeleid worden met een dagvaarding, die door een deurwaarder aan de wederpartij betekent dient te worden. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 100 (excl. BTW). Voordat een rechter de zaak inhoudelijk gaat behandelen, moet er griffierecht betaald worden. Hoe hoog deze zijn, is van verschillende factoren afhankelijk. De hoogte van de vordering speelt een rol, maar ook de hoedanigheid van de procespartij. Bedrijven betalen bijvoorbeeld meer griffierechten dan particulieren (natuurlijke personen). Een overzicht van de hoogte van het griffierecht kunt u terugvinden op rechtspraak.nl. Als er iets bijzonders aan de hand is, kunnen er kostenverhogende omstandigheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan deskundigen die een rapport moeten opmaken of een partij die een andere taal spreekt en er een tolk ingeschakeld moet worden. Ook gegevens die opgevraagd moeten worden bij bijvoorbeeld een gemeente of het Kadaster kosten geld. Wettelijke rente of contractuele rente en incassokosten verhogen de oorspronkelijke vordering eveneens.

Als ik de zaak win, krijg ik de kosten toch terug?

Een veelgehoord misverstand is dat de partij die door de rechter in het gelijk gesteld wordt, alle kosten van de wederpartij moet vergoeden. Slechts een gedeelte van de gemaakte kosten komt daarentegen voor vergoeding in aanmerking. Indien de wederpartij geheel in het ongelijk gesteld wordt, krijgt u de proceskosten terug. Dat zijn de griffierechten en de deurwaarderskosten. Van de overige kosten, zoals kosten van uw gemachtigde, krijgt u slechts een gedeelte terug. De rechter bepaalt dit bedrag aan de hand van een liquidatietarief. Dat is een staffel waarin rekening gehouden wordt met de verrichte handelingen en complexiteit van de zaak. Als de wederpartij niet uit zichzelf aan het vonnis voldoet, zal er wederom een deurwaarder ingeschakeld moeten worden. Dit brengt ook weer kosten met zich mee, die bovendien met voorrang verrekend worden. Indien de rechter oordeelt dat beide partijen een punt hebben, is het goed mogelijk dat iedere partij in zijn eigen kosten veroordeeld wordt. In dat geval kan er niets van de wederpartij teruggevorderd worden. In de kern kost een procedure dus altijd geld, ook wanneer u volledig in het gelijk gesteld wordt.

Voordelen van een schikking

Partijen kunnen ook bekijken of zij een schikking kunnen treffen. Bij het beproeven van een schikking kunt u zich bij laten staan door een professional. Een deurwaarder komt hier doorgaans niet aan te pas en ook griffierechten zijn niet aan de orde, waardoor de kosten hiervan gedrukt kunnen worden. Bovendien komt een schikking de relatie tussen partijen ten goede, hetgeen ook van groot belang kan zijn! Sommige zaken zijn principekwesties. Inzichtelijkheid in de kosten doet echter vaak besluiten dat principes aan de kant gezet worden en partijen eieren voor hun geld kiezen. Een slechte regeling is daarom vaak beter dan een goed proces! Heeft u een geschil en komt u er zelf niet uit? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Geldigheid van de regels

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Download dit artikel in pdf-formaat

Gerelateerde blogs