Het auteursrecht in een notendop

Iedereen maakt wel eens gebruik van afbeeldingen van Google. Maar wist u dat de kans aanwezig is dat u dan een auteursrechtelijke inbreuk pleegt? Het lijkt een onschuldig vergrijp, echter kan het u aardig wat euro’s kosten. Een mevrouw uit Haarlem was bijvoorbeeld door onder andere het onrechtmatig gebruiken van een foto van een kop erwtensoep ineens € 5000 lichter. In deze nieuwsbrief wordt kort uiteengezet wat het auteursrecht inhoudt, hoe u als ondernemer een inbreuk kunt voorkomen alsook aanpakken.

Het auteursrecht in een notendop

Wanneer u een bepaald werk creëert, wilt u uiteraard niet dat anderen daarmee aan de haal gaan. Daarom heeft de wetgever het auteursrecht in het leven geroepen. Elke ‘maker’ die zich waagt aan het creëren van bepaalde werken, wordt automatisch door de wet in bescherming genomen. Onder de term ‘werk’ kunnen diverse creaties of ideeën worden verstaan, zoals: foto’s, muziek, tekeningen, boeken, toneelstukken, computerprogramma’s, films, enzovoort. Vooraleer een ander gebruik mag maken van uw creatieve werken, dient eerst toestemming aan u te worden verzocht. Daarnaast mag u als auteursrechthebbende om een gebruiksvergoeding verzoeken.

Foto’s en auteursrecht

Als ondernemer zijnde maakt u wellicht gebruik van afbeeldingen, bijvoorbeeld in uw advertenties. Het kan voorkomen dat u afbeeldingen gebruikt die reeds op het internet staan, een simpele zoekopdracht resulteert immers in miljoenen mogelijke opties. Maar hoe weet u nu of er geen auteursrecht op deze afbeeldingen rust? Dat zit helaas vrij gecompliceerd in elkaar. De maker van de afbeelding is vaak nauwelijks te traceren. Er zijn echter wél diverse websites die ‘rechtenvrije’ afbeeldingen aanbieden. Voorbeelden van dergelijke websites zijn: Pexels, Pixabay, PicNoi en Unsplash.

Wat kunt u doen als u door een maker wordt aangesproken?

Heeft u – per ongeluk – gebruik gemaakt van een foto, terwijl u geen toestemming had en/of geen gebruiksvergoeding heeft betaald? Dan kan het goed zijn dat u wordt aangesproken door de maker van het werk. Of er sprake is van enig opzet is niet van belang. Ook al was u zich van geen kwaad bewust, bovengenoemde leidt nu eenmaal tot een auteursrechtelijke inbreuk. Auteurs staan vervolgens in hun recht om een schadevergoeding te vorderen voor de onrechtmatige inbreuk. Het verdient aanbeveling om met de maker in gesprek te gaan. Dan bestaat er namelijk nog de mogelijkheid om over de te betalen vergoeding te onderhandelen.

Worden uw foto’s onrechtmatig gebruikt?

Maakt iemand onrechtmatig gebruik van uw afbeeldingen, of eventueel andere werken waarvan u auteursrechthebbende bent, en wilt u hier iets aan doen? Wij adviseren u eerst een brief te sturen naar de inbreukplegers, waarin u stelt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw werk. Daar kunt u tevens een vordering voor een schadevergoeding in opnemen. De hoogte van de schadevergoeding is veelal de misgelopen gebruiksvergoeding. Ook kunt u gebruik maken van onze diensten, wij zullen – namens u – verhaal halen en eventueel de nodige rechtsmaatregelen nemen.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk kunt u ons ook contacteren met andere vragen!

Gerelateerde blogs