Author: raedshuys_admin

  • Home
  • Author: raedshuys_admin

Huurprijsvermindering vanwege de coronacrisis

Waar Covid-19 zich begin 2020 als een ver-van-mijn-bed-show manifesteerde, kan thans niemand onder deze Coronacrisis uit. Dit met alle gevolgen van dien, niet in de laatste plaats de huurpenningen die maandelijks voldaan dienen te worden. Bij gemis aan inkomsten vanwege de ‘lockdown’ is deze betaalplicht voor veel ondernemers inmiddels zeer problematisch.

De payroll constructie onder de WAB

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel.

De oproepkrachten onder de wet arbeidsmarkt in balans

Afgelopen juni hebben wij u reeds kennis laten maken met de nieuwe aanstormende arbeidsrechtelijke wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). De ingrijpende wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, zijn voelbaar voor iedere onderneming met personeel. Deze maand zullen maar liefst twee nieuwsbrieven worden gewijd aan dit onderwerp. Deel één zal dieper ingaan op de wijzigingen binnen de…

Het ontslag op staande voet

Soms krijgen werkgevers te maken met werknemers die het zó bont maken, dat een ontslag op staande voet de enige uitweg lijkt. Voor veel werkgevers is echter niet duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen, hetgeen wél van aanzienlijk belang is. De wetgever heeft namelijk strenge eisen gesteld aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er is in dat geval immers…

Het bewindregister

Stel, u - als ondernemer - sluit een grote opdracht met een particulier voor een aanzienlijk bedrag. En deze particulier blijkt later niet over de financiële middelen te beschikken om uw vordering te voldoen. Wie betaalt dan de rekening? Een ding is zeker: zodra de particulier onder bewind staat, is de kans groot dat u zelf voor de kosten opdraait.

Het incassotraject in verhouding met het wetsvoorstel inzake het verlagen van griffierechten

Ieder bedrijf kampt wel eens met niet-betalende klanten. Normaliter leidt een betalingsherinnering of aanmaning alsnog tot betaling. Sommige debiteuren weigeren echter om hun openstaande posten te voldoen. De oplossing die resteert, is een incassobureau inschakelen. Indien een incassotraject niet de gewenste resultaten bewerkstelligt, kunt u zelfs een gerechtelijke procedure starten. Deze nieuwsbrief zal beknopt uiteenzetten wat Raedshuys Bedrijfsjuristen voor u…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De inkt van de Wet werk en zekerheid (2015) is nog niet droog, of de regering heeft alweer nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving gecreëerd. Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen, hetgeen wederom drastische veranderingen met zich meebrengt voor werkgevers en werknemers.

Het auteursrecht in een notendop

Iedereen maakt wel eens gebruik van afbeeldingen van Google. Maar wist u dat de kans aanwezig is dat u dan een auteursrechtelijke inbreuk pleegt? Het lijkt een onschuldig vergrijp, echter kan het u aardig wat euro’s kosten. Een mevrouw uit Haarlem was bijvoorbeeld door onder andere het onrechtmatig gebruiken van een foto van een kop erwtensoep ineens € 5000 lichter.…

De privacy van een werknemer bij ziekmelding

Voor werkgevers gelden er bepaalde strikte regels voor het (onder)vragen van werknemers naar de ziekte bij een ziekmelding. Veelal geeft de werknemer zelf aan wat hem mankeert en wat de prognose is van het ziekteverzuim. Maar wat nu als die werknemer dat niet doet? Wat mag je als werkgever dan eigenlijk juist wél en wat absoluut niet vragen. De Autoriteit…