Het bewindregister: hoe u als ondernemer ongewenste verrassingen kunt voorkomen

Stel, u – als ondernemer – sluit een grote opdracht met een particulier voor een aanzienlijk bedrag. En deze particulier blijkt later niet over de financiële middelen te beschikken om uw vordering te voldoen. Wie betaalt dan de rekening? Een ding is zeker: zodra de particulier onder bewind staat, is de kans groot dat u zelf voor de kosten opdraait.

Wat is nu beschermingsbewind of bewindvoering?

Indien een persoon zelf niet in staat is om zijn financiële middelen te beheren, of in financieel zwaar weer verkeert, kan hij/zij bij de kantonrechter verzoeken om een bewindvoerder. Deze bewindvoerder zal dan het bezit en geldzaken van de particulier regelen. Vanaf het moment dat de bewindvoerder is toegewezen, is de particulier niet meer gerechtigd om over zijn eigen geld te beschikken. Om dan een overeenkomst te sluiten, is toestemming van de bewindvoerder vereist. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat onder bewindvoering is komen te staan aanzienlijk toegenomen. In 2018 stonden ruim 56.000 personen onder bewind. Maar wat kan dit nu voor u als ondernemer betekenen?

Voorkom ongewenste verrassingen

Indien u als ondernemer een grote opdracht sluit met een particulier die onder bewind staat, en de bewindvoerder deze vordering niet erkent, zal u zelf met de kosten blijven zitten. Er is echter een manier om dit te voorkomen. Vooraleer u een grote transactie aangaat, is het handig om het bewind- en curateleregister te raadplegen.

Voorkom ongewenste verrassingen

Om in dit register te kunnen zoeken, moet u over een aantal gegevens beschikken, namelijk: de achternaam en geboortedatum van de desbetreffende particulier. Het is dus van belang dat u voorafgaand het sluiten van overeenkomsten om deze gegevens verzoekt. Indien de particulier staat ingeschreven in het register, heeft u twee opties. U kunt enerzijds om toestemming vragen bij de aangewezen bewindvoerder. Anderzijds kunt u ervoor kiezen om de overeenkomst niet aan te gaan.

“Ik wist het niet” is geen excuus

Rechters hebben in het verleden meerdere malen te maken gehad met ondernemers die het verweer voerden “ik wist niet dat er zulke registers bestonden” of “ik ben vergeten het register te raadplegen”. De rechter is echter meedogenloos in deze gevallen. In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel gaf een een echtpaar een feest van € 5.000,00 terwijl ze onder beschermingsbewind stonden. De ondernemer had nagelaten het register te controleren, en de rechtbank besloot dat dit voor rekening en risico van de ondernemer diende te komen. Het register is immers openbaar en kosteloos te raadplegen, het ging bovendien om een behoorlijke transactie. Ook kan niet van iemand worden verwacht dat hij op eigen initiatief zijn bewind toelicht. Dezelfde lijn wordt gevolgd door de Rechtbank Noord-Holland alsook de Rechtbank Oost-Brabant. Dus ondernemers, wees gewaarschuwd. Beter twee keer teveel controleren, dan één keer te weinig.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde blogs