De paradox van de laagdrempelige rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt een verzekeringnemer voor grote kostenposten die voortvloeien uit juridische geschillen. Normaliter behandelt een jurist of deskundige vanuit de verzekering het geschil. Het Europees Hof heeft eerder in een Belgische zaak besloten dat de particuliere verzekeringnemer daarbij een vrije advocaatkeuze moet hebben. Met andere woorden: de particulier moet zelf kunnen beslissen wie hij wenst in te schakelen.

Wat brengt dit voor gevolgen met zich mee? De verruiming van de vrije advocaatkeuze is in ieder geval een ware paradox. De verzekerde zal logischerwijs sneller een externe deskundige kiezen, bijvoorbeeld op aanbevelen van een familielid. Een externe deskundige is daarentegen drie tot zes keer duurder volgens het Verbond van Verzekeraars. Dat neemt met zich mee dat er een jaarlijkse verschuiving ontstaat van zo’n 4.000 naar 50.000 zaken. Ook zorgt dat voor extra hoge kosten van rechtshulp, het Verbond heeft het over 138 tot 345 miljoen euro extra.

Dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen, en het blijkt dat de consument hier de dupe van wordt. Deze kosten worden namelijk doorberekend in de premie van de consument of mkb’er. Een prijsstijging leidt vervolgens weer tot een afname van het aantal rechtsbijstandsverzekerden, dit met zeker zestig procent.

Wilt u graag een rechtsbijstandsverzekering afsluiten? Onze collega’s van Risicobeheer kijken graag met u naar de goedkoopste mogelijkheden. Bovendien kunnen wij u ook ons Raedshuys Ontzorgt Abonnement aanbieden. Op die manier hebt u te allen tijde een deskundige bij de hand, zónder uitsluitingen of addertjes onder het gras. Meer informatie over ons abonnement, vindt u op onze website:

Bedrijfsjuristen

jurist@raedshuys.nl | 088-700 73 50 | Parallelweg 2B (6411 ND) Heerlen

Gerelateerde blogs