coronamaatregelen op de werkvloer

Coronamaatregelen op de werkvloer

Iedere werkgever is verplicht om een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren, men moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Denk aan het verstrekken van veilig schoeisel of instructies, maar ook aan het nemen van coronamaatregelen om een uitbraak op de werkvloer te voorkomen. Vanwege de snel wijzigende regelgeving, is het voor veel ondernemers onduidelijk wat nu wel en niet is toegestaan. Dit artikel zal hieromtrent meer duidelijkheid verschaffen.

Welke voorzorgsmaatregelen mag een werkgever treffen om een Covid-19 uitbraak te voorkomen?

– Zelftesten voor de werknemer ter beschikking stellen, dan wel voldoende mogelijkheden bieden aan de werknemer om zich ergens te laten testen. De werknemer hoeft dit niet te doen, deze testen dienen op vrijwillige basis te worden aangeboden.
– Indien het soort werk het toelaat, is thuiswerken of een aangepast rooster een optie. Let wel op dat u geen onderscheid gaat maken. Het is niet de bedoeling dat niet-gevaccineerden werknemers alleen maar thuis mogen werken.
– Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen zoals desinfectiegel, handschoenen en/of mondkapjes.
– De werknemer zelf zijn/haar temperatuur laten meten in een afgeschermde ruimte (let op: de temperatuur mag nergens worden genoteerd).
– Zorgen voor voldoende afstand op de werkvloer.
– De ventilatiemogelijkheden optimaliseren.
– De instructies van het RIVM beschikbaar stellen op de werkvloer én toelichten.

Wat mag absoluut niet?

– De werknemer testen op Covid-19. Dat mag alleen de bedrijfsarts doen of de werknemer zelf.
– De werknemer vragen of hij/zij corona heeft, een werkgever mag immers niet vragen naar de aard (en oorzaak) van ziekte.
– Documenteren of de werknemer gevaccineerd is.
– De werknemer dwingen tot vaccinatie, dit is verboden op grond van artikel 11 van de Grondwet en artikel 8 van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Uiteraard wilt u als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren. Ons advies luidt dan ook om al uw maatregelen in ieder geval te nemen zodra u dit onderling heeft besproken met de desbetreffende werknemers. Zet dit tevens te allen tijde op papier, om onduidelijkheden te voorkomen. Hebt u vragen of wilt u eens sparren over de mogelijkheden? Schroom dan niet om langs te komen tijdens een inloopspreekuur, of contact met ons op te nemen.

info@raedshuys.nl | 088-700 73 00 | Parallelweg 2B (6411 ND) Heerlen

Gerelateerde blogs