Categorie: Raedshuys nieuwsberichten

cybercrimeverzekeringen

Het verzekeren van digitale schade – Cyberverzekeringen

De wereld verandert, de techniek achter “ondernemen” evolueert snel en steeds meer bedrijven richten zich op online business. Bedrijven gaan digitaal en veel werkzaamheden vinden plaats op het wereldwijde web. Dat neemt met zich mee dat bedrijfsschade niet langer uit bijvoorbeeld alleen materiële schade kan bestaan, een ondernemer kan immers ook te maken krijgen met digitale schade.

De AOV verzekering

Als werknemers in loondienst te maken krijgen met ziekte, hoeven zij zich – in beginsel – niet zoveel zorgen te maken. De werkgever is immers (in ieder geval bij een vast dienstverband) verplicht het loon van de werknemer voor maximaal twee jaar door te betalen. Bij zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) ligt dit uiteraard anders. Als deze categorie arbeiders uitvallen, is…

De paradox van de laagdrempelige rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt een verzekeringnemer voor grote kostenposten die voortvloeien uit juridische geschillen. Normaliter behandelt een jurist of deskundige vanuit de verzekering het geschil. Het Europees Hof heeft eerder in een Belgische zaak besloten dat de particuliere verzekeringnemer daarbij een vrije advocaatkeuze moet hebben. Met andere woorden: de particulier moet zelf kunnen beslissen wie hij wenst in te schakelen.
coronamaatregelen op de werkvloer

Coronamaatregelen op de werkvloer

Iedere werkgever is verplicht om een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren, men moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Denk aan het verstrekken van veilig schoeisel of instructies, maar ook aan het nemen van coronamaatregelen om een uitbraak op de werkvloer te voorkomen. Vanwege de snel wijzigende regelgeving, is het voor veel ondernemers onduidelijk wat nu wel en niet…
Informatie over het beperken van schade bij najaarsstormen en het voldoende indekken van risico's. Najaarsstormen - Maatregelen voor uzelf en uw portemonnee

Najaarsstormen – Maatregelen voor uzelf en uw portemonnee

Het wordt weer kouder en langzaamaan vallen de blaadjes weer van de bomen. Dat betekent ook dat de najaarsstormen er weer aan zitten te komen. De telkens terugkomende – en steeds hevigere najaarsstormen kunnen veel schade veroorzaken. In juni 2016 is er bijvoorbeeld voor ruim 483 miljoen euro schade geleden, vanwege hagel en andere weersextremen. Daarom is het des te…