Categorie: Bedrijfsjuridische Bijstand

De paradox van de laagdrempelige rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt een verzekeringnemer voor grote kostenposten die voortvloeien uit juridische geschillen. Normaliter behandelt een jurist of deskundige vanuit de verzekering het geschil. Het Europees Hof heeft eerder in een Belgische zaak besloten dat de particuliere verzekeringnemer daarbij een vrije advocaatkeuze moet hebben. Met andere woorden: de particulier moet zelf kunnen beslissen wie hij wenst in te schakelen.
procederen-of-schikken

Procederen of schikken?

Dit adagium klinkt iedere jurist en advocaat bekend in de oren, maar blijkt voor ondernemers vaak veel onduidelijkheid met zich mee te brengen. Daarom informeren wij u middels deze nieuwsbrief over de kosten waar u mee te maken kunt krijgen als een geschil door een rechter beslecht moet worden. Het alternatief is het beproeven van een schikking tussen partijen, hetgeen…
coronamaatregelen op de werkvloer

Coronamaatregelen op de werkvloer

Iedere werkgever is verplicht om een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren, men moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Denk aan het verstrekken van veilig schoeisel of instructies, maar ook aan het nemen van coronamaatregelen om een uitbraak op de werkvloer te voorkomen. Vanwege de snel wijzigende regelgeving, is het voor veel ondernemers onduidelijk wat nu wel en niet…
De derde dinsdag in september, prinsjesdag, Belastingplan 2022

De derde dinsdag in september: Prinsjesdag

Iedere derde dinsdag in september maakt de regering haar beleid voor het komende jaar bekend. Ingrijpende wijzigingen zijn dit jaar uitgebleven, vanwege het feit dat we momenteel te maken hebben met een demissionair kabinet. Dat betekent echter niet dat de medegedeelde aanpassingen niet van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering! Daarom zetten wij de voornaamste veranderingen voor u op een…